Acute Zorgregio Oost is een regionaal netwerk voor samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling op het gebied van acute zorg. De deelnemers zorgen voor optimale onderlinge afstemming in de regio, zodat patiënten zo snel mogelijk op de juiste plaats de best passende zorg krijgen. Acute Zorgregio Oost heeft als hoofdtaken acute zorg en crisisbeheersing & OTO.

Regio- en ketenpartners
De partners zijn ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verloskundigen, huisartsen en huisartsenposten, GGD en GHOR. Ook patiëntenorganisaties nemen deel.

Team AZO
Het Radboudumc heeft als regionaal traumacentrum de wettelijke opdracht een Regionaal Overleg Acute Zorgketen te organiseren. Het ziekenhuis heeft deze taak belegd bij AZO. Verschillende adviseurs, onderzoekers en secretarieel ondersteuners zorgen binnen dit netwerk voor het coördineren, organiseren en faciliteren van de afstemming tussen de ketenpartners in de acute zorg.

Agenda

April 2019
02
Apr
Tijd: 10:00 - 16:00
Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen
05
Apr
Tijd: Hele dag
Locatie: 1931 Congrescentrum Brabanthallen, Den Bosch Brabant
17
Apr
Tijd: 19:00 - 21:30
Locatie: Radboudumc, Galenus, route 94, M230 – Studiecentrum, Nijmegen Gelderland