Acute Zorgregio Oost coördineert, organiseert en faciliteert de afstemming tussen de ketenpartners die acute zorg leveren.
De ketenpartners zijn ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, instellingen voor geestelijke gezondheid, verloskundigen, huisartsen en huisartsenposten, GGD en GHOR. De patiënt is via patiëntenorganisaties nauw betrokken.

Het gezamenlijk doel is dat de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg krijgt.