Scholing

Wil je meer weten over actuele onderwerpen uit de acute zorg? Acute Zorgregio Oost organiseert scholingsavonden en andere scholingsactiviteiten voor ketenpartners in de acute zorg.      

Klik op de link voor meer informatie                                                  
 • 15 november: > Kopzorgen
 • 13 december: Letsel van de onderste extremiteiten
 • 17 januari: Neurotrauma
 • 14 februari: nog niet bekend
 • 14 maart: Thoracale pijn
 • 11 april: Symposium 10 jaar crisisbeheersing en OTO
 • 16 mei: Extremes in trauma
 • 13 juni: Raakvlakken in de acute zorg

 

 

Bibliotheek

Nog een keer een presentatie teruglezen? In de > BIBLIOTHEEK kun je presentaties van de AZO-scholingsavonden, rapporten, publicaties en protocollen vinden.

 

Berichtenarchief

Meer weten over de acute zorg? In het > berichtenarchief vindt u het archief van onze berichten/blogs

 

Onderzoek

Acute Zorgregio Oost houdt zich ook bezig met onderzoek!

Om kennis over de acute zorg te vermeerderen en uit te wisselen wordt door regiopartners en Acute Zorgregio Oost onderzoek uitgevoerd.

 • Landelijke Traumaregistratie; alle ziekenhuizen in de regio leveren data aan ten behoeve van de landelijke traumaregistratie. Acute Zorgregio Oost ondersteunt deze registratie en verzorgt terugkoppeling van de regionale data. Klik hier voor meer informatie.
 • Monitor Acute Zorg; de patiëntenstromen in de acute zorg maken we inzichtelijk door periodiek data te verzamelen bij alle partners. Monitor Acute Zorgregio Oost 

 

Hier vindt u een onderzoek, uitgevoerd door Acute Zorgregio Oost in samenwerking met Ambulancezorg Gelderland-Midden en Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid. Het beschrijft de ambulancezorg door de Pysician Assistant en de ambulanceverpleegkundige, beide als solo hulpverlener.

Voorbeelden van kort lopende onderzoeken:

 • Onderzoek naar bestuurlijke verantwoordelijkheid in de acute zorgketen
 • Onderzoek naar arbeidsmarktproblematiek in de acute zorg
 • Onderzoek naar pijnbestrijding in de acute zorgketen