Efficiëntere spoedzorg door inzet PA
17 van de 25 ambulanceregio’s halen het kwaliteitscriterium niet om in 95 procent van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt met een urgentieklasse A1 te zijn. Uit een onderzoek bij ambulancedienst Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) blijkt dat de physician assistant (PA) een goede aanvulling is op de reguliere ambulanceverpleegkundige. PA’s sturen op basis van hun kennis patiënten minder snel in en voorkomen zo drukte op de spoedeisende hulp.

Met deze kop verscheen deze week een artikel in Medisch Contact over de studie die AZO samen met VGGM en VRGZ uitvoerde. Over dit onderzoek verscheen ook een internationaal artikel in het Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Care.