Convenant regionaal opleiden en arbeidsmarkt

Om acute zorg te kunnen blijven garanderen, hebben ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen in de Acute Zorgregio Oost afspraken gemaakt over een intensieve samenwerking. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. 

Convenant in het kort

De afspraken in het convenant gaan over twee belangrijke voorwaarden voor beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg in de regio: voldoende en goed opgeleid personeel. Het gaat dan om ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundigen voor SEH, EHH, IC en MC.
De partners bewaken de ontwikkelingen op de (eigen) arbeidsmarkt en ontwikkelen een gezamenlijke visie over vervolgopleidingen.  

Regie op invulling en uitvoering

De managers van de acute zorgafdelingen van de ziekenhuizen, en de managers van de ambulancezorg  zorgen  voor de invulling van de verschillende acties. Vanuit  AZO ondersteunen we hierbij. De voortgang wordt jaarlijks geëvalueerd in het bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorg.

De ondertekenaars van het convenant zijn: Ambulancevoorziening Gelderland Midden, Ambulancevoorziening Gelderland Zuid, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Radboudumc Nijmegen, Rijnstate ziekenhuis, Slingeland ziekenhuis Doetinchem, Witte Kruis Ambulancezorg Noord en Oost Gelderland, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, Ziekenhuis Rivierenland Tiel en Maasziekenhuis Pantein.