Acute Zorgregio Oost (AZO) geeft, als onderdeel van het Radboudumc, uitvoering aan een wettelijke taakstelling om samenwerking tussen partners in de acute zorg te optimaliseren. We organiseren een bestuurlijk overleg, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), over beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg in de regio. Aan dit overleg nemen deel; ziekenhuizen, huisartsen(posten), regionale ambulancevoorzieningen, verloskundigen, instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, gemeentelijke gezondheidsdiensten en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Een belangrijke taak van het ROAZ is het voorbereiden en uitvoeren van regionaal beleid met betrekking tot crisisbeheersing en OTO, dit gebeurt in samenspraak met de GHOR.

We zijn op zoek naar een adviseur crisisbeheersing en OTO (acute zorg) voor 24 – 32 u/week. Aanstelling is voor 1 jaar met uitzicht op verlenging.
Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal 9 of 10.

Wat houdt de functie in?
• coördineren van het regionale beleid rondom voorbereiding op rampen en crisis;
• adviseren over planvorming en OTO-activiteiten (bestuurlijk – tactisch – operationeel);
• signaleren, analyseren en interpreteren van landelijke en regionale ontwikkelingen op gebied van crisisbeheersing en OTO;
• voorbereiden en organiseren van regionaal overleg;
• verzorgen van rapportages en presentaties;
• instructie en coördinatie van OTO-activiteiten in afstemming met de regiopartners;
• opstellen van het regionale jaarplan en de jaarlijkse begroting;
• verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het regionale OTO-budget;
• neemt deel aan het landelijk platform crisisbeheersing en OTO.

Wat vragen wij?
– opleidingsniveau: HBO/HBO+, een opleiding op het gebied van crisisbeheersing binnen de zorgsector is een pré;
– aantoonbare ervaring met crisisbeheersing binnen de zorgsector;
– vaardigheid een netwerk te creëren en te onderhouden;
– goede schriftelijke vaardigheden.

Wij bieden een levendige werkomgeving in een klein team van adviseurs en onderzoekers waar in nauwe samenwerking met partners, in en buiten de regio gewerkt wordt en waar ruimte voor creativiteit en zelfontplooiing is.

Informatie en sollicitatie:
Neem voor meer informatie contact op met Karin van den Berg, hoofd Acute Zorgregio Oost karin.vandenberg@azo.nl, 06 23079379.
Uw sollicitatiebrief kunt u vóór 27 oktober sturen naar karin.vandenberg@azo.nl
De eerste ronde van de selectiegesprekken vindt plaats op donderdagochtend 2 november 2017.