2017 is goed begonnen voor de verpleegkundig specialist; hun status wordt nu definitief vastgelegd in de wet BIG. Vijf jaar lang mocht de verpleegkundig specialist (VS) acute zorg op experimentele basis handelingen uitvoeren die normaal gesproken slechts door artsen worden verricht. Onderzoek heeft aangetoond dat de VS veilig, doelmatig en efficiënt werkt. Daarom besloot minister Schipper de wet definitief aan te laten passen. Het wetsvoorstel wordt in januari 2017 besproken in de vaste kamercommissie van VWS, aldus V&VN.