‘Laten we de term verwarde persoon schrappen ‘; dat stelt Bauke Koekkoek, GGZ-onderzoeker en werkzaam als lector psychiatrische zorg aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Koekkoek, zelf werkzaam bij de crisisdienst in Arnhem, schreef ‘Verward in Nederland’, een boek over de Geestelijke Gezondheidszorg dat 2 februari verscheen.
Niet alle als verwarde persoon geregistreerden hebben een stoornis, aldus de onderzoeker. De politie is scherper en breder gaan registreren. Daardoor worden ook personen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, personen met een verslaving of mensen onder invloed, door de politie geregistreerd als verward.
Door de minister van VWS wordt wel gestuurd op een adequate hulp- en zorgverlening aan alle personen met verward gedrag. Binnen de regio wordt door vele zorgverleners gewerkt aan een optimale samenwerking om te zorgen voor de juiste zorg, met name wanneer er een acute zorgvraag is.

Nieuwsitems over verwarde personen:

>Artikel over het begrip verwarde persoon

>Artikel over gedwongen opname verwarde mensen