Tijdbalk2png

Regionale bijeenkomst 11 april 2018
10 jaar OTO
van tOen naar TOekomst

Op woensdag 11 april staan we stil bij 10 jaar crisisbeheersing en OTO en kijken we vooruit naar de toekomst.

tOen
Het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de zorgsector heeft sinds de vaststelling van het landelijk stimuleringsprogramma in 2008 een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Er zijn Rampen Opvang Plannen (ROP) in alle sectoren, en het landelijk kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is geïntroduceerd.

 

PDCA circel

 

TOekomst
Op 11 april kijken we vooruit; de regiopartners verbeteren de voorbereiding en de adviseurs van Acute Zorgregio Oost ondersteunen daarbij. Tijdens de bijeenkomst 10 jaar OTO maken we afspraken over thema’s die actueel en relevant zijn voor de ontwikkeling van Crisisbeheersing en OTO in de regio.
Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met Maurice Peters, adviseur crisisbeheersing en OTO: maurice.peters@azo.nl 024 3610804