Pijn op de borst is een veelvoorkomende gezondheidsklacht in de preklinische zorg. Tijdens de scholingsavond nemen we je mee naar de huisarts, de meldkamer en de eerste harthulp/SEH:

  • Hoe wordt de juiste inschatting gemaakt van de klacht en de vervolgzorg? Wie zijn daarbij betrokken?
  • Hoe voorkom je dat diagnoses als acuut myocardinfarct, longembolie of aortadissectie worden gemist?
  • Hoe vermijden we overtriage (en ondertriage)?Snelheid van handelen is geboden, maar geldt dat voor alle thoracale pijnklachten? Welke afspraken zijn er gemaakt binnen de zorgketen en hoe scheiden we de acute zorgvraag van de minder acute?
  • Welke ontwikkelingen zijn er om de acute keten zo goed mogelijk te laten functioneren?

Wil je deze scholingsavond bijwonen? Via deze link vind je meer informatie en het inschrijvingsformulier.