Met welke keuzes krijg je als zorgprofessional te maken bij een patiënt met neurotrauma? Tijdens de scholingsavond van 17 januari reisden de sprekers met meer dan 100 deelnemers van prehospitaal naar kliniek.

Een patiënt met neurotrauma moet zo snel mogelijk de beste zorg krijgen. Als ambulanceverpleegkundige sta je dus voor de keus: naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis – snel – of toch wat verder rijden, voor betere zorg? Een andere prehospitale afweging bij neurotrauma: geef je Midazolam of weegt de winst niet op tegen de mogelijke gevolgen?

Ook in de rest van het traject zijn er beslismomenten, te beginnen bij de overdracht. Gebruik daarvoor heldere, eenduidige taal, bijvoorbeeld de Glascow Coma Score. Verzamel bovendien zoveel mogelijk informatie en leg die vast, zodat collega’s in de keten – bijvoorbeeld de neurochirurg – weloverwogen kunnen beslissen over het verdere beleid.

“Verzamel vanaf het begin van de acute zorgketen zoveel mogelijk informatie

Keuzes maken is en blijft lastig, zolang we nog te weinig weten over bepaalde onderwerpen. De behandeling van LTSH verschilt bijvoorbeeld per SEH: er is gewoon nog geen sluitend bewijs voor de beste aanpak. Die beste aanpak verschilt bovendien van patiënt tot patiënt. De tijd is voorbij dat de zorg op de Neuro-IC voor iedereen hetzelfde was. Geïndividualiseerde zorg brengt weer nieuwe beslissingen met zich mee.

Meer weten? Bekijk de presentaties in de bibliotheek of ga naar onze scholingspagina.

Acute Zorgregio Oost en SEH-arts Marieke Cottaar organiseerden de scholingsavond. Sprekers waren: Marieke Bosman, ambulanceverpleegkundige | Bart Post, neuroloog | Hugo den Boogert, AIOS neurochirurgie | Astrid Hoedemaekers, internist en intensivist.