Een crisis ontstaat soms onverwacht, bijvoorbeeld een brand. Een crisis kan ook sluimerend optreden, bijvoorbeeld de uitbraak van een infectieziekte. De Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht, in opdracht van de GHOR Gelderland Zuid, GHOR Gelderland Midden en AZO, hoe in de Veiligheidsregio’s Gelderland Zuid en Midden ten tijde van ‘een crisis’ informatie gedeeld wordt, en welke basis nodig is om dit zo optimaal mogelijk te doen

‘Een crisissituatie kun je niet van tevoren uittekenen.’, aldus onderzoeker Marije Visscher (VU). Dit vraagt om coördineren in plaats van beheren. Visscher noemt veerkracht, samenwerking en risicoreductie als belangrijke ingrediënten.

Flexibel, veerkrachtig en betrouwbaar
Het advies van de onderzoekers: werk aan een flexibel, veerkrachtig en betrouwbaar netwerk in de acute zorg. Niet alleen tíjdens de crisis, maar juist ook in de fasen die aan een mogelijke crisis voorafgaan. Allereerst is het belangrijk om te weten wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. Bij een sluimerende of dreigende situatie kan er een grijs gebied ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om informatie tijdig te delen, zodat elke organisatie zich op maat kan voorbereiden. Als laatste noemt Visscher een betrouwbaar systeem van afspraken en communicatiemiddelen.

  Veerkracht 

Druk om samen te werken loopt op
Visscher sprak met vertegenwoordigers van ziekenhuizen, GGD’s, GHOR’s, huisartsen en ambulancediensten. Door de druk op de acute keten en de vergrijzing staat de capaciteit onder druk. Daarom is het belangrijk om alert te zijn én samen te werken. ‘We moeten niet voor elkaar denken, maar met elkaar.’ Een mooie opdracht voor het regionale netwerk!

Samenvatting Onderzoek Informatie-Uitwisseling juli 2018

Het totale rapport is op te vragen bij Karin van den Berg

Vervolg
GHOR Gelderland Zuid en Gelderland Midden werken aan de vervolgstap. Het rapport biedt hier voldoende handvatten voor. In de loop van september zetten we die vervolgstap met huisartsen, ambulancezorg, ziekenhuizen en GGD.