HAN-studenten medische hulpverlening deden op verzoek van huisartsenpost Onze Huisartsen en AZO onderzoek naar triage van pijn op de borst op de HAP. De studenten kregen een negen voor hun eindverslag, een mooie afronding van hun studie BMH. Sivera Berben (onderzoeker bij AZO) vertelt ons meer

Wanneer patiënten met pijn op de borst met de HAP bellen stelt de traigist op basis van een risicoafweging vast hoe snel een patiënt gezien moet worden door de huisarts of de specialist. Als hulpmiddel hierbij gebruiken huisartsenposten, ambulancediensten en spoedeisende hulpafdelingen het Nederlands Triagesysteem (NTS). In de huisartspraktijk bestaat het gevoel dat het NTS onvoldoende onderscheid maakt tussen onschuldige of potentieel levensbedreigende klachten van pijn op de borst. Daarom vroeg huisartsenpost Onze Huisartsen in samenwerking met Acute Zorgregio Oost aan HAN-studenten medische hulpverlening om inzicht te geven in triage op de HAP. Het blijkt dat de telefonist bij één op de drie patiënten met pijn op de borst de urgentie op basis van NTS-advies bijstelt, vaak in overleg met de arts. Ervaring van de telefonist speelt een belangrijke rol bij het afwijken van het NTS-advies.

De resultaten uit dit project delen we de komende maanden met de ketenpartners van Onze Huisartsen en het ROAZ. Daarna volgt een publicatie over dit onderzoek. 
De studentonderzoekers kregen een negen voor hun eindverslag, een mooie afronding van hun studie BMH.

 

Foto artikel pijn op de borst

 

 

Voor informatie mail Sivera Berben