Wat is de meerwaarde van een grote regionale, multidisciplinaire oefening? Op welke wijze kunnen we beleid, onderzoek en praktijk met elkaar verbinden en daarmee de kwaliteit van de voorbereiding op rampen en crises verbeteren?

In het kader van “Samen Beter Voorbereid” komen op donderdag 1 november OTO-coördinatoren, de verantwoordelijken voor crisisbeheersing en OTO en de voorzitters van de crisisteams in de organisaties van onze ketenpartners samen om kennis en informatie uit te wisselen.

Grootschalige-calamiteitWe brengen elkaar op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO) en we kijken vooruit naar de activiteiten waarmee we in Acute Zorgregio Oost komend jaar aan de slag gaan. We worden geïnformeerd over de academische werkplaats crisisbeheersing “Anaphem” en we krijgen een inkijkje in het online oefenen met ISEE ( Interactive Simulation Exercise for Emergencies ) door de RAV.

Deze netwerkbijeenkomst is ook een mooie gelegenheid om met alle betrokken collega`s ervaringen uit te wisselen en nader kennis te maken. Hiermee kunnen we de samenwerking in onze regio op het gebied van crisisbeheersing en OTO verder versterken en verdiepen.

Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met Maurice Peters, adviseur crisisbeheersing en OTO: maurice.peters@azo.nl 024 3610804