Traumaavond 16 mei

Tijdens de AZO-refereeravond over traumazorg op 16 mei in het Rijnstate ziekenhuis, namen de sprekers zo’n 70 professionals mee naar enkele casussen en noviteiten binnen de traumazorg. Het thema van de avond was Traumazorg: wat gaat goed, en wat kan beter.

Hoe kan technisch betere zorg gegeven worden? Maar vooral ook, hoe kunnen we het samen beter doen. Twee cases zijn besproken vanuit elke schakel in de keten; wat was de rol van de ambulance die een zwaargewonde patiënt aantreft en hoe wordt de keuze gemaakt naar welk ziekenhuis vervoerd wordt, wat kan het MMT toevoegen, hoe verloopt de opvang op de SEH en wat is van belang in de overdrachten?

De kernboodschap die de toehoorders mee naar huis namen was; we moeten meer samen doen. Betere communicatie en het gebruiken van elkaars kennis. Tussen ziekenhuizen onderling, tussen ziekenhuis en MMT, tussen ambulancezorg en MMT, enz.

Mooi motto dus: “Samenkomen is een begin; bij elkaar blijven is vooruitgang; samen te werken is succes.”.

De presentaties van Nicole Kraaijvanger en Jurgen van der Burg vind je in de bibliotheek

Refereeravond 16 mei