Wat weet jij over de verschillen tussen de grieptypen A en B? En wist je dat het maken van griepvaccins zes maanden in beslag neemt?

Tijdens de AZO-scholingsavond van 19 september gaf Adam Meijer van het RIVM een toelichting op de eigenschappen en ontwikkeling van griep en het complexe proces van het maken van griepvaccins. Arts-microbioloog Bert Mulder (CWZ) sprak over diagnostiek, hygiëne en infectiepreventie bij griep. Nicole Kraaijvanger informeerde ons over de complicaties bij griep en de maatregelen die het Rijnstate neemt om grieppatiënten zo goed mogelijk op te vangen. Tenslotte vertelde Evelien van Eeten over effectief capaciteitsmanagement.

HoestenDe deelnemers gingen over bovenstaande thema’s met elkaar in gesprek. Daarbij riepen zij het RIVM op om meer informatie beschikbaar te stellen over de effectiviteit van vaccinatie voor zorgpersoneel en kwetsbare groepen. De meerwaarde van een sneltest op de Spoedeisende Hulp om de doorstroom te bevorderen kwam aan de orde. En dat bijvoorbeeld bij griep de scheiding van electieve en acute zorg kan bijdragen aan het omgaan met drukte. Ook werd geconstateerd dat er betere afspraken over het efficiënter omgaan met de beperkte capaciteit nodig zijn.

Een belangrijke conclusie van de avond: Vaccineren heeft zin, zeker voor mensen die in de zorg werken.

Dus haal die griepprik en spoor je collega aan dat ook te doen! Wil je meer weten om je mening verder te vormen of je collega te overtuigen, lees dan:
de presentaties van de scholingsavond in onze bibliotheek, het artikel van de journalist van zorgvisie die tijdens de scholingsavond aanwezig was over griepvaccinatie en het artikel van Groeneveld, Spaan, Van der Hoek en Van Dissel met een pleidooi voor vaccinatie van zorgverleners.