Woensdag 11 april organiseerde AZO in Burgers Zoo te Arnhem de bijeenkomst 10 jaar OTO van tOen naar Toekomst. Met alle ketenpartners stonden we stil bij wat 10 jaar OTO heeft gebracht en op welke onderwerpen de regio zich de komende jaren richt.

Jolanda Brauer (adviseur crisisbeheersing en OTO bij AZO) nam ons mee naar een indrukwekkend en zeer gevarieerd overzicht van calamiteiten en incidenten van de afgelopen 10 jaar. De geleerde lessen dragen bij aan verbetering van scholing, training, richtlijnen en procedures, zoals het kwaliteitskader crisisbeheersing & OTO, opleiden van eigen waarnemers en het doen van gezamenlijke oefeningen.

Sandra Brandts 10 jaar OTO

Sandra Brandts (foto) coördinator kwaliteit, ARBO en milieu van Burgers Zoo vertelde ons over de vraagstukken op het gebied van veiligheid binnen Burgers Zoo. Een mooie casus om mee te oefenen was hoe de aanwezigen de ontsnapping van een tijger binnen Burgers Zoo aanpakken. Er werden verschillende opties besproken; van het (gedeeltelijk) ontruimen van het park tot het uitschakelen van de tijger door beveiligers. Rode draad hierbij was het waarborgen van de veiligheid van bezoekers en medewerkers

Maurice Peters (adviseur crisisbeheersing en OTO bij AZO) gaf een terugkoppeling op de enquête “10 jaar OTO“ die vooraf door de genodigden was ingevuld. De enquête geeft inzicht in hoe crisisbeheersing en OTO is georganiseerd in de regio en welke onderwerpen extra aandacht vragen. Het waarborgen van de zorgcontinuïteit, voorbereiding op grootschalige evenementen en het afstemmen en verbeteren van de samenwerking hebben de meeste prioriteit.

Tot slot vertelden Marije Visscher en Kees Boersma (onderzoekers van de VU) over het onderzoek geïnitieerd door AZO, GHOR Gelderland Midden en GHOR Gelderland Zuid naar informatie-uitwisseling bij opschaling. Dit onderzoek wordt eind juni afgerond en dient als basis om taken, verantwoordelijkheden en afspraken vast te leggen.