Tijdens de bijeenkomst Acute Zorgregio Oost in cijfers: Profijt voor de praktijk op 25 juni, deelden we met vertegenwoordigers van organisaties in de acute zorgketen de resultaten van een aantal  AZO-onderzoeken.

De focus lag op kwetsbare ouderen in de acute zorgketen en patiëntenrouting bij de klachten ‘pijn op de borst’ en ‘wegraking-syncope’.

Een greep uit de resultaten:

o  Ook in 2017 is het aantal acute zorgvragen van 75-plussers toegenomen, terwijl dat bij volwassenen tussen de 20 en 64 jaar is gedaald;
o  Ten opzichte van volwassenen van 20 tot 64 jaar komen 65-plussers minder vaak via de huisartsenpost en vaker via de ambulance binnen bij de acute zorgketen;
o  65-plussers die contact hebben gehad met de huisartsenpost zijn fysiek, functioneel, psychisch en sociaal kwetsbaarder dan 65-plussers zonder huisartsenpostcontact;
o  Personen met een tijdelijk bewustzijnsverlies worden het vaakst bij de huisartsenpost gezien;
o  Een kwart van de personen met de ingangsklacht ‘pijn op de borst’ en een hoge urgentie krijgt uiteindelijk de diagnose acuut coronair syndroom/hartritmestoornis/hartfalen.

Deze bijeenkomst is een mooie impuls om een lerend zorgnetwerk te zijn: met input van de ketenpartners doen we onderzoek en genereren we kennis voor de praktijk van de acute zorg. We geven deze bijeenkomst dan ook zeker een vervolg!

Met medewerking van:

Michelle ter Horst

Michelle ter Horst

Student

Janine Liefers

Janine Liefers

Onderzoeksmedewerker

Karin Habets

Karin Habets

Datamanager

 

Anneke Bloemhoff

Anneke Bloemhoff

Onderzoeker

Sivera Berben

Sivera Berben

Senioronderzoeker