Om de toenemende drukte in de Acute Zorgregio Oost beter op te vangen leggen de ziekenhuizen, ambulancezorg en huisartsenzorg afspraken vast in een regioplan

Samen
De drukte in de acute zorg neemt toe. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen; onder meer beperkte personeels- en beddencapaciteit en toename van het aantal ouderen. Er is maar weinig nodig om de balans tussen zorgvraag en zorgaanbod te verstoren. Dit is tijdens de griepperiode van 2017-2018 extra duidelijk geworden. De instroom van ernstig, veelal oudere, zieke patiënten was nauwelijks bol te werken. De doorstroom en uitstroom van patiënten stagneerde omdat ook de vervolgzorg overbelast raakte. Het is goed voorstelbaar dat een situatie als afgelopen winter en voorjaar zich opnieuw voordoet. Bijvoorbeeld bij een volgende heftige griep, in de zomer als er veel personeel op vakantie is, bij grootschalige evenementen, aanhoudende hitte of bij uitbraak van een multiresistente bacterie.

Regioplan
Afspraken over hoe we een flexibel, veerkrachtig en betrouwbaar netwerk vormen, ook bij drukte in de acute zorg, leggen de leden van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) vast in een regioplan. Hoe kan de regio ervoor zorgen dat ook bij een verstoring van de balans tussen vraag en aanbod zo snel mogelijk op de juiste plaats de best passende zorg gegeven kan worden?

Afspraken
Vanuit de ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsenzorg wordt input aangeleverd voor de afspraken die we moeten maken. Wat helpt is je verdiepen in elkaars omstandigheden, elkaar én elkaars belangen beter begrijpen.
In de bijeenkomst van het bestuurlijk ROAZ eind september moet het regioplan vastgesteld worden. Zo zetten we ons samen in om beter voorbereid te zijn op drukte en om vóór de volgende griepperiode nieuwe samenwerkingsafspraken te hebben.

Meer weten?
Wil je meer weten over het Regioplan Acute Zorg, neem dan contact op met Karin van den Berg  of Mieke Bulten