Voor de verloskundige, de ambulancemedewerker en alle professionals werkzaam in de verloskundige keten is er de richtlijn ‘Parallelle actie vitaal bedreigde thuisgeboren neonaat’.  

Vitaal bedreigde thuisgeboren neonaten zijn kinderen die thuis worden geboren en in een levensgevaarlijke situatie verkeren. Om goede opvang voor hen te garanderen staan afspraken en verantwoordelijkheden in de keten beschreven in de richtlijn ‘Parallelle actie vitaal bedreigde thuisgeboren neonaat’. 

De richtlijn parallelle actie in het kort:

  • Ambulance verloskundeDe verloskundige vraagt met spoed hulp via de meldkamer Ambulancezorg
  • De meldkamer zet twee ambulances en het Mobiel Medisch Team in, belt de kinderarts in het dichtstbijzijnde (perifere) ziekenhuis en start zo nodig, op indicatie van de kinderarts, het NICU-transport op. De meldkamer is bovendien verantwoordelijk voor de coördinatie.
  • De verloskundige, de ambulancemedewerkers en het Mobiel Medisch Team stabiliseren de neonaat, waarna het kind wordt vervoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis
  • In het ziekenhuis continueert en evalueert de kinderarts de verdere behandeling

 

Meer lezen?
Zie deze link voor de volledige richtlijn. De verwachting is dat er in juni 2018 een Nederlands handboek voor acute verloskunde verschijnt. De parallelle actie wordt hierin opgenomen. 
Presentatie Rob Hardeman AZO scholingsavond 2017  

Heb je nog vragen? Mail naar Mieke Bulten, adviseur Acute Zorgregio Oost