Samen met de regiopartners doet AZO onderzoek op het gebied van acute zorg. Zo werken ze samen aan kennisdeling en kennisvermeerdering.

Overzicht van onderzoeken:

  • Landelijke Traumaregistratie: dataverzameling van alle ziekenhuizen voor de verdere ontwikkeling van de traumazorg. Hoe presteren individuele zorginstellingen en hoe verhouden hun cijfers zich tot die van vergelijkbare organisaties? AZO ondersteunt de registratie en zorgt voor terugkoppeling naar de regio. Voor meer informatie over traumaregistratie ga je naar de site van het LNAZ.
  • Monitor Acute Zorg: de monitor geeft ketenpartners inzicht in de acute zorgketen door de patiëntenstromen in beeld te brengen. Alle deelnemers aan het netwerk Acute Zorgregio Oost dragen bij aan de dataverzameling. Benieuwd naar het resultaat van deze gezamenlijke registratie? De poster Monitor Acute Zorgregio Oost geeft je meer informatie.
  • Onder de titel Solo emergency care by a physician assistant versus an ambulance nurse: a cross-sectional document study onderzochten onderzoekers van AZO samen met Ambulancezorg Gelderland-Midden en Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid de rollen van de physician assistant en de ambulanceverpleegkundige als solo-hulpverlener. In de studie werden de anamnese, behandeling, verwijzing en het vervolgcontact met de meldkamer door de physician assistant én de ambulanceverpleegkundige met elkaar vergeleken. Meer informatie over het onderzoek vind je op de website van het Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.