Samen met de regiopartners doet AZO onderzoek. Zo vermeerderen en delen we de kennis op het gebied van acute zorg

Landelijke Traumaregistratie
Voor de verdere ontwikkeling van de traumazorg nemen alle ziekenhuizen in de regio deel aan de landelijke traumaregistratie. AZO ondersteunt de ziekenhuizen met het aanleveren van de data en zorgt voor terugkoppeling naar de ziekenhuizen. Voor meer informatie over traumaregistratie ga je naar de site van het LNAZ.

Monitor Acute Zorgketen
De Monitor Acute Zorgketen geeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) inzicht in de acute zorgvraag door de patiëntenstromen in de acute zorgketen in beeld te brengen. Bijna alle deelnemers aan het netwerk dragen bij aan de tweejaarlijkse dataverzameling. De Beschrijving Monitor Acute Zorgketen geeft je meer informatie over het doel en de uitvoering van de Monitor. Wil je meer weten over welke gegevens we verzamelen, kijk dan in de Datadictionary . Hoe we omgaan met de privacy kan je lezen in het Reglement Monitor Acute Zorgketen .

Onderzoeksprojecten
De onderzoekers van AZO doen mede met subsidie onderzoek naar onderwerpen die door het werkveld worden aangedragen. We werken samen met het Radboudumc, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Universiteit Twente, Erasmus MC, en andere regionale netwerken acute zorg.

Voorbeelden van onderzoeksprojecten:
• Impact van e-bike ongeval op ouderen 65+ (lopend)  
Lees meer..

• Kwetsbaarheid van ouderen op de huisartsenpost (afgerond)
Zie presentatie AZO scholingsavond 2017

• Inzet van physician assistant in de ambulancezorg (afgerond).
Meer informatie vind je in  Medisch Contact en in Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine
• Herkenning van ouderenmishandeling in de acute zorgketen (afgerond).
Meer informatie vind je in een artikel gepubliceerd in
Venticare Magazine
• Patiëntveiligheid in de acute zorgketen en de rol van bestuurders (afgerond).
Bekijk de
digitale poster

Kleine onderzoeksprojecten
De onderzoekers van AZO werken samen met bachelor- en masterstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Universiteit Twente en andere universiteiten aan kleine onderzoeksprojecten.


Voorbeelden van kleine onderzoeksprojecten:
• Eerste Hulp Geen Vervoer (ambulancezorg) en follow-up in de acute zorgketen
• Behandeling van patiënten met syncopeklachten in de acute zorgketen
• Verwijzing van patiënten met psychiatrische klachten vanuit de huisartsenpost in de keten
• Triage met NTS bij cardiologische patiënten op de huisartsenpost


Heb je behoefte aan meer kennis over onderzoek? Neem gerust contact op met Sivera Berben of Anneke Bloemhoff.