Zorginstellingen en zorgaanbieders zijn wettelijk verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg in alle omstandigheden, ook bij crises en rampen.  Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) heeft de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg onder alle omstandigheden. Aandacht voor (gezamenlijk) planvorming, opleiden, trainen en oefenen (OTO), regionaal én nationaal, om voorbereid te zijn op geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises is hierbij onmisbaar.

Doelstellingen Crisisbeheersing & OTO
• netwerkontwikkeling en -bestendiging
• inzichtelijk maken van mate van voorbereiding via kwaliteitskader en aandachtspunten in de voorbereiding
• kennisontwikkeling en -deling

Crisisbeheersing & OTO
Ketenpartners moeten in opgeschaalde situaties weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en mogen vragen. De hulpverlening bij crises en rampen is daarom bij voorkeur gebaseerd op de dagelijkse routine en kan worden aangevuld met extra en bijzondere vaardigheden. Om deze ideale situatie te bereiken en bewaken, is structureel (en deels gezamenlijk) opleiden, trainen en oefenen noodzakelijk.

Landelijk en regionaal
Elf netwerken voor acute zorg werken in het landelijk programma Crisisbeheersing en OTO samen aan een adequate voorbereiding op rampen en crises. Dit wordt onder andere bereikt door uniforme samenwerking binnen en tussen zorgregio’s te faciliteren via het landelijke OTO-project. Medewerkers van verschillende instellingen en met diverse achtergronden doorlopen hierdoor, deels gezamenlijk, een vergelijkbaar proces van opleiden, trainen en oefenen. Deze professionaliseringsslag wordt per regio ingevuld en gecoördineerd door het regionale ROAZ, in nauwe samenwerking met de GHOR.

Meer informatie

  • Wil je weten welke activiteiten minimaal noodzakelijk zijn voor een goede voorbereiding op rampen en crises? Klik voor algemene informatie door naar de site van het Landelijk Netwerk Acute Zorg met daarin de pdf Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 (oktober 2016)
  • Wil je meer weten over opleiden, trainen en oefenen als voorbereiding op een ramp of crisis? Op het OTO-kennisportaal vind je uitgebreide informatie.
  • Het nieuwe Landelijk Beleidskader OTO zorgt voor een duidelijke verbinding tussen de regionale initiatieven.Tegelijkertijd biedt het ruimte voor regionaal maatwerk en accentverschillen.