Focusgroepen

acute Neurologie, acute cardiologie, acute psychiatrie, acute verloskunde, ouderen en acute zorg en het traumanetwerk:
Professionals die samen de acute zorgketens vormen nemen deel aan focusgroepen waarvan het doel is om de zorg in kaart te brengen en te optimaliseren. Zorgvragen, zorgaanbod, ontwikkelingen en knelpunten worden inzichtelijk gemaakt en verbeterpunten worden verder uitgewerkt of geïmplementeerd in regionale projecten.

Klein ROAZ

Regiopartners die elkaar in de dagelijkse praktijk van de acute zorg treffen, ontmoeten elkaar twee/driemaal per jaar in een Klein ROAZ. Er is een Klein ROAZ voor de regio Tiel, Nijmegen, Gelderland Midden en Achterhoek (regiogrensoverschrijdend met partners uit Netwerk Acute Zorg Euregio). In dit overleg worden onderwerpen besproken met het doel elkaar te informeren over ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch.