Focusgroepen

In de focusgroepen geven professionals samen vorm aan verbetering van de specifieke zorgketens acute neurologie, acute cardiologie, acute psychiatrie, acute verloskunde, ouderen en acute zorg, en het traumanetwerk. De focusgroepen buigen zich bijvoorbeeld over zorgvragen, zorgaanbod, ontwikkelingen en knelpunten. Samen werken ze verbeterpunten uit en implementeren die in hun organisaties. De focusgroepen komen gemiddeld twee tot drie keer per jaar bij elkaar